Bilgizinciri.com

Bilgi paylaştıkça güzeldir...

İyodoform – Triiyodometan

İyodoform, Triiyodometan olarakta bilinir, organik halojen bileşikleri sınıfından kristal yapıda, sarı renkli katı maddedir. Bazı deri hastalıklarında antiseptik olarak kullanılır. İlk kez 1822’de bireşimlenen iyodoform, aseton, inorganik iyodürler ve sodyum karbonat içeren sulu çözeltilerin elektroliziyle üretilir. İyodoform bazı tepkenler karşısında yoğun bir sıvı olan metilen iyodüre (diiyodometan) ddönüşür. Katışıksız haldeyken renksiz olmasına karşın eser miktarda iyot içerdiğinde genellikle renklenen bu bileşik yoğunluk farkına dayalı ayırma işlemlerinde faz oluşturucu olarak kullanılır.
1880’de antiseptik etkisinin anlaşılması üzerine önemli bir ilaç haline gelen iyodoform, sonraları yerini daha etkin maddelere bırakmıştır.

Hayat Paylaştıkça Değerlenir

Bir Cevap Yazın

bilgizinciri.com © 2012 Frontier Theme